Om Naturfotograferna Arvika

Naturfotograferna Arvika bildades 1986 och har idag 40 medlemmar mellan 16 och 75 år, varav åtta är kvinnor. Klubben hyr en lokal som ger bra möjligheter till olika aktiviteter. Här har vi byggt upp ett bildvisningsrum med biograffåtöljer i nivåer så att alla ser bra. Inredning och teknisk utrustning har kompletterats för att passa olika ändamål.

 

Klubbens inriktning är som namnet antyder olika former av naturfoto.

Klubben är organiserad i olika arbetsgrupper med en ansvarig gruppledare för varje. Arbetsgrupper finns för Program, Utbildning, Tävlingsverksamhet, Teknik, Resor/utflykter, Utställningar, Lokal samt Gömsle. Arbetsgrupperna arbetar på uppdrag av styrelsen eller Medlemsmötet. Vid Medlemsmöten (tre per år) och årsmötet framlägger arbetsgrupperna förslag till beslut och redovisar genomförda åtgärder för godkännande. Varje medlem bör ingå i minst en arbetsgrupp.

Fasta programpunkter, utöver medlemsmöten och årsmöte, är Bildkvällar (ca 15 per år). Bildkvällarna ägnas helt åt bildvisningar, utbildningar, teknikdiskussioner och andra aktiviteter kring foto. Öppen bildvisning där varje medlem spontant kan visa sina alster och allmän frågestund avslutar Bildkvällarna. Någon medlem är Kvällens värd.

Årets Naturfotograf i klubben utses och är den fotograf som för sammanlagt bästa placeringar i två tävlingsomgångar – vår och höst. Vi anlitar andra fotoklubbar för bedömning. Många medlemmar är även framgångsrika deltagare i Föreningen Värmlands Fotoklubbars årliga tävling som arrangeras av någon av Värmlands fotoklubbar.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet och arrangerar då och då studiecirklar för medlemmarna.

Ostra_Sund_PP

Foto: Patrik Pettersson

PP_Alga_01

Foto: Patrik Pettersson

Klubben har fem gånger arrangerat Arvika Fotofestival. Senaste festivalen anordnades i 2016. Det var bildvisningar, workshops, utställningar, bildtävlingar och mycket annat. Vid våra senaste festivaler har vi gästats av bl.a. Tom Svensson, Orsolya och Erlend Haarberg, Magnus Elander, Brutus Östling, Anette Seldén, Serkan Gûnes, Jan Gustafsson, Staffan Widstrand och Anders Geidemark. Över 350 besökare kom till vår senaste festival.

Sedan 1998 har klubben ett fotogömsle på en ensligt belägen myr där vi utfodrar örn. I huvudsak är det trafikdödade rådjur som läggs ut som åtel. Kungsörn är stadig gäst under vintern men även andra djur och fåglar besöker åteln. På detta sätt kan vi underlätta över-levnaden för vissa arter samtidigt som vi får möjlighet att fotografera dem på nära håll.

I samband med den traditionella Arvika-Marten, första helgen i oktober, arrangerar klubben en utställning på Galleri 39, i centrala Arvika.  Utställningen är ett populärt inslag i Martens-firandet och besöktes 2016 av över 1100 personer under fyra dagar.

Resor och utflykter anordnas regelbundet. Oftast är det kortare resor i närområdet under helger eller kvällar. Även längre resor har förekommit, exempelvis till fågelön Runde och till Öland.